Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk


Gospodarka wodno-ściekowa

Stan zaopatrzenia w wodę.

Miasto i gmina Gostyń zaopatrywane jest w wodę pitną z 7 ujęć komunalnych oraz ujęć zakładowych. Ujęcia komunalne znajdują się w miejscowościach:

Stan gospodarki ściekowej

Sieć kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana w Gostyniu, Goli, Kunowie, Bogusławkach, Tworzymirkach, Brzeziu, Daleszynie, Starym Gostyniu, Dusinie, Krajewicach, Ziółkowie, Osowie i Stankowie. Pozostałe miejscowości gminy nie mają żadnej kanalizacji, ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. Ścieki z miejscowości skanalizowanych odprowadzane są na oczyszczalnie komunalne i tak:

Charakterystyka poszczególnych oczyszczalni przedstawia się następująco:

Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 24/05/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk