Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk


Drogi w mieście poza administracją gminy

Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu

 1. ul Nad Kanią (od Jana Pawła II do ul. Fabrycznej)
 2. ul. Fabryczna
 3. ul. Strzelecka (od ronda do m. Brzezie)
 4. ul. Starogostyńska

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 1. ul. Przy Dworcu (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Towarowej)
 2. ul. Towarowa
 3. ul. Mostowa
 4. ul. Poznańska
 5. ul. Wrocławska (odcinek od Ronda im. Solidarności w kierunku Krobi)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 1. ul. Leszczyńska
 2. ul. Powstańców Wlkp. (od Ronda im. Czarnego Legionu do ul. Sądowej) od ul. Sądowej)
 3. ul. Sądowa
 4. ul. Ks. Fr. Olejniczka
 5. Rynek
 6. ul. Jana Pawła II
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 31/01/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk