Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk


Gospodarka nieruchomościami

Nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gostyń gospodaruje Burmistrz Gostynia w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami).

Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 26/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk