Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/19/2014

Przedmiot zamówienia

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(261,83 kB)

Załączniki: • (206,50 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (105,00 kB)

 • (8,10 MB)

  Rysunki

  1. Projektowane oświetlenie na mapie skala 1:500
  2. Projektowane oświetlenie na mapie skala 1:1000
  3. Projektowane oświetlenie na mapie skala 1:500
  4. Schemat zasilania - obwód nr I
  5. Schemat zasilania - obwód nr II
  6. Schemat szafki SO


 • (3,32 MB)

  STWiORB

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


 • (420,67 kB)

  Kosztorysy

  Kosztorys ofertowy, przedmiar


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 418
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 22/08/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera