Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/16/2014

Przedmiot zamówienia

Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemysłowej w Czachorowie


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(284,84 kB)

Załączniki: • (211,00 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (106,00 kB)

 • (7,08 MB)

  Projekt kanalizacji

  1. Mapa poglądowa
  2. Plan zagospodarowania
  3. Profil podłużny 1
  4. Profil podłużny 2
  5. Studnia prefabrykowana 1
  6. Studnia prefabrykowana 2
  7. Studzienka ściekowa
  8. Schematy węzłów
  9. Rys. kolizji wodociągu
  10. Kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodoc. opis


 • (6,51 MB)

  Projekt drogowy

  Czachorowo - droga, mapa poglądowa, plan zagospodarowania terenu, profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny


 • (2,04 MB)

  SST

  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE


 • (538,49 kB)

  Kosztorysy

  1. Droga Czachorowo
   • Kosztorys ofertowy
   • Kosztorys ofertowy.ath
   • Przedmiar robót
  2. Wod. Kan. Czachorowo
   • Kosztorys ofertowy
   • Kosztorys ofertowy.ath
   • Przedmiar robót

Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 395
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 16/07/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera