Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/15/2014

Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(290,79 kB)

Załączniki: • (153,50 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (83,50 kB)

  Załączniki do SIWZ

  Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 • (105,50 kB)

 • (19,26 MB)

  Projekt kanalizacji

  Część opisowa, konstrukcja wylotu, mapa poglądowa, plan zagospodarowania terenu, profile podłużne, studnia prefabrykowana


 • (58,76 kB)

  SST

  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE


 • (298,96 kB)

  Kosztorysy

  Kosztorys ofertowy, kosztorys.ath, przedmiar robót


 • (38,14 kB)

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 • (52,50 kB)

  SIWZ - Modyfikacja

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modyfikacja


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 396
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 14/07/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera