Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/13/2014

Przedmiot zamówienia

Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(151,63 kB)

Załączniki: • (200,50 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (104,00 kB)

 • (1,67 MB)

  Dokumentacja techniczna

  Plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne,przekroje normalne ark. 2, opis techniczny


 • (956,89 kB)

  SST

  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE


 • (521,68 kB)

  Kosztorysy

  Kosztorys ofertowy, przedmiar robót


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 348
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/06/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera