Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/11/2014

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/zip
(913,50 kB)

Załączniki: • (71,20 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni


 • (1,15 MB)

  Załączniki

  Załącznik nr 1A - Oświetlenie uliczne - Opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 1B - Pozostałe obiekty - Opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 - Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej

  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

  Załącznik nr 7A - Formularz oferty - cz.1 - oświetlenie uliczne

  Załącznik nr 7B - Formularz oferty - cz.2 - pozostałe obiekty


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 461
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 26/05/2014
Data ostatniej modyfikacji: 03/06/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera