Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/05/2015

Przedmiot zamówienia

Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(263,13 kB)

Załączniki: • (206,00 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (106,00 kB)

  Projekt umowy

  Projekt umowy


 • (2,42 MB)

  Budowa chodnika

  Budowa chodnika: plan zagospodarowania terenu, opis techniczny, przekroje poprzeczne


 • (3,60 MB)

  Budowa kanalizacji deszczowej

  Budowa kanalizacji deszczowej: plan zagospodarowania terenu, profil podłużny kanału kanalizacji deszczowej, studzienka prefabrykowana, studzienka ściekowa, część opisowa


 • (98,67 kB)

  Kosztorysy

  Kosztorysy: chodnik, kanalizacja deszczowa


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 322
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 20/04/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera