Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/03/2015

Przedmiot zamówienia

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2015


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(264,31 kB)

Załączniki: • (82,04 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (1,59 MB)

  SST

  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne


 • (75,63 kB)

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


 • (16,95 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja


 • (17,75 kB)

  Oferta

  Formularz oferty - aktualny


 • (24,58 kB)

  Umowa

  Projekt umowy - aktualny


 • (16,37 kB)

  SIWZ Sprosotowanie

  Sprostowanie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 331
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 19/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera