Nagłówek strony
 
   

Zamówienie publiczne

Status zamówienia

Numer

PN/02/2015

Przedmiot zamówienia

Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej


Tryb

Przetarg nieograniczony

Treść zamówienia

application/pdf
(317,07 kB)

Załączniki: • (215,00 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


 • (35,22 kB)

  Projekt umowy

  Projekt umowy - nieaktualny


 • (7,90 MB)

  Projekt ścieżki

  Projekt ścieżki pieszo - rowerowej: Opis techniczny; Plan sytuacyjny 1; Plan sytuacyjny 2; Plan orientacyjny, ciąg pieszo - rowerowy odc II Rys.: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 5.1, 5.2, 6.0; Ciąg pieszo-rowerowy Poznańska odc.I rys.: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14;


 • (469,72 kB)

  SST

  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne: SST część I - Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy; SST część II - Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy


 • (186,72 kB)

  Kosztorys ofertowy

  Kosztorys ofertowy


 • (48,00 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modyfikacja


 • (35,75 kB)

  Projekt umowy

  Projekt umowy - aktualny


 • (47,00 kB)

  SIWZ

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modyfikacja 2


 • (360,00 kB)

  Pytania - Odpowiedzi

  Pytania - Odpowiedzi 1


Wyniki:


Ilość odsłon podstrony: 440
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 16/02/2015
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera