Nagłówek strony
 
   

Zamówienia publiczne z ogłoszeniem

Informacje o przetargach nieograniczonych i konkursach.

Informujemy że od dnia 23.07.2007r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń umieszczone będą w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkursy

http://bip.gostyn.pl/Organizacje-pozarzadowe/Konkursy

 • Przetarg nieograniczony - PN/016/2012 [ archiwalne ]

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa ciągu pieszego ul. Taczaka - ul. Górna w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/015/2012 [ archiwalne ]

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku nr 1 do bloku nr 9

 • Przetarg nieograniczony - PN/014/2012 [ archiwalne ]

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa i montaż urządzeń skateparku w Gostyniu, ul. Leszczyńska

 • Przetarg nieograniczony - PN/013/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa rynku i budowa kanalizacji deszczowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/012/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima

 • Przetarg nieograniczony - PN/011/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II.

 • Przetarg nieograniczony - PN/010/2012 [ archiwalne ]

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa ul. Willowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/009/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze gminnej w miejscowości Siemowo

 • Przetarg nieograniczony - PN/008/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2012

 • Przetarg nieograniczony - PN/007/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/006/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich

 • Przetarg nieograniczony - PN/005/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi i oświetlenia na os. Słonecznym

 • Przetarg nieograniczony - PN/004/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich do ul. Sportowej w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/003/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II

 • Przetarg nieograniczony - PN/002/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2012

 • Przetarg nieograniczony - PN/001/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie w roku 2012 operatów szacunkowych wartości rynkowej dla nieruchomości oraz lokali mieszkalnych

 • Przetarg nieograniczony - PN/036/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/035/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa skateparku przy ul. Leszczyńskiej

 • Przetarg nieograniczony - PN/034/2011

  Przedmiot zamówienia:

  usługi sprzątania ulic, placów, przystanków komunikacji, opróżniania koszy ulicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwanie padłych zwierząt w Gminie Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/033/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

 • Konkurs - K/032/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w 2011 roku

 • Przetarg nieograniczony - PN/031/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/030/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

 • Przetarg nieograniczony - PN/029/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków

 • Przetarg nieograniczony - PN/028/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Remont drogi gminnej w m. Gola

Ilość odsłon podstrony: 101519

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera