Nagłówek strony
 
   

Zamówienia publiczne z ogłoszeniem

Informacje o przetargach nieograniczonych i konkursach.

Informujemy że od dnia 23.07.2007r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń umieszczone będą w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkursy

http://bip.gostyn.pl/Organizacje-pozarzadowe/Konkursy

 • Przetarg nieograniczony - PN/10/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/09/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/08/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/07/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Remont gwarancyjny krytej pływalni Na Fali w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/06/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich

 • Przetarg nieograniczony - PN/05/2013 [ uniewaĹźnione ]

  Przedmiot zamówienia:

  Remont gwarancyjny krytej pływalni Na Fali w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/04/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/03/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2013

 • Przetarg nieograniczony - PN/02/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie w roku 2013 operatów szacunkowych wartości rynkowej dla nieruchomości oraz lokali mieszkalnych

 • Przetarg nieograniczony - PN/01/2013

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2013

 • Przetarg nieograniczony - PN/31/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi sprzątania ulic, placów, przystanków komunikacji, opróżniania koszy ulicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwanie padłych zwierząt w Gminie Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/30/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń.

 • Przetarg nieograniczony - PN/29/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola

 • Przetarg nieograniczony - PN/28/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/27/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1,2,3 do SIWZ;

 • Przetarg nieograniczony - PN/26/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej.

 • Przetarg nieograniczony - PN/25/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Część I: Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

  Część II: Dostawa, montaż i demontaż (starych) okien.

 • Przetarg nieograniczony - PN/24/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/23/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa oświetlenia na os. Pożegowo w ul. D. Chłapowskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/22/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa drogi Tworzymirki - Gaj

 • Przetarg nieograniczony - PN/21/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa miejsc postojowych na terenie miasta przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem i ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem

 • Przetarg nieograniczony - PN/20/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa placów zabaw na terenie Gminy - 3 place zabaw w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła

 • Przetarg nieograniczony - PN/19/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa kostki granitowej szarej ciętej ze wszystkich stron o wymiarach 15x15x10 cm w ilości 350.00 m2 gatunek I, klasa I, bez przebarwień, płomieniowana.

 • Przetarg nieograniczony - PN/18/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty 8 190 993 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 • Przetarg nieograniczony - PN/017/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych.

Ilość odsłon podstrony: 101509

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera