Nagłówek strony
 
   

Zamówienia publiczne z ogłoszeniem

Informacje o przetargach nieograniczonych i konkursach.

Informujemy że od dnia 23.07.2007r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń umieszczone będą w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkursy

http://bip.gostyn.pl/Organizacje-pozarzadowe/Konkursy

 • Przetarg nieograniczony - PN/001/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi sprzątania ulic, placów, przystanków komunikacji, opróżniania koszy ulicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwania padłych zwierząt w Gminie Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/034/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Dowozy uczniów do placówek oświatowych w gminie Gostyń w 2010 roku

 • Przetarg nieograniczony - LE/033/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Dowozy uczniów do placówek oświatowych w gminie Gostyń w 2010 roku

 • Przetarg nieograniczony - PN/032/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa chodnika w ulicy Zielonej oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych

 • Przetarg nieograniczony - PN/031/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa chodników na Osiedlu Pożegowo - ul. Tuwima

 • Przetarg nieograniczony - PN/030/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Remont chodnika na ul. Górnej od lok. nr 8 do nr 32

 • Przetarg nieograniczony - PN/029/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do ul. Wrocławskiej w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/028/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/027/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa chodników na osiedlu Pożegowo - ul. Władysława Broniewskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/026/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Remont nawierzchni toru kartingowego w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/025/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/024/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/023/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/022/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/021/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka i Przemysława II

 • Przetarg nieograniczony - PN/020/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną

 • Przetarg ograniczony - PN/019/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa ul. Willowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/018/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielenie gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty 20.673.162 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

 • Przetarg nieograniczony - LE-017-2009

  Przedmiot zamówienia:

  Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych w okresie od 01.07.09 r. do 30.06.2012 r. (36 miesięcy)

 • Przetarg nieograniczony - PN/016/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa chodników na Oś. Pożegowo - ul. Podleśna

 • Przetarg nieograniczony - PN/015/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka

 • Przetarg nieograniczony - PN/014/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polną

 • Przetarg nieograniczony - LE-013-2009

  Przedmiot zamówienia:

  Dzierżawa dwóch kopiarek cyfrowych w okresie od 01.07.09 r. do 30.06.2012 r. (36 miesięcy)

 • Przetarg nieograniczony - PN/012/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Ratusza

 • Przetarg nieograniczony - PN/011/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka - Wrocławska

Ilość odsłon podstrony: 101526

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera