Nagłówek strony
 
   

Zamówienia publiczne z ogłoszeniem

Informacje o przetargach nieograniczonych i konkursach.

Informujemy że od dnia 23.07.2007r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń umieszczone będą w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkursy

http://bip.gostyn.pl/Organizacje-pozarzadowe/Konkursy

 • Przetarg nieograniczony - PN/002/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani

 • Przetarg nieograniczony - PN/001/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/024/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i deczji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych przez Burmistrza Gostynia wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla wnioskowanych inwestycji w 2011r.

 • Przetarg nieograniczony - PN/023/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń.

 • Przetarg nieograniczony - PN/022/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi sprzątania ulic, placów, przystanków komunikacji, opróżniania koszy publicznych i pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz usuwanie padłych zwierząt w gminie Gostyń.

 • Przetarg nieograniczony - PN/021/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Dowozy uczniów o placówek oświatowych w gminie Gostyń w roku kalendarzowym 2011

 • Przetarg nieograniczony - PN/020/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Dowozy uczniów o placówek oświatowych w gminie Gostyń w roku kalendarzowym 2011

 • Przetarg nieograniczony - PN/019/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Nadzór inwestorski nad budową drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/018/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/017/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - LE/016/2010 ZMIANA

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/015/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Remont nawierzchni ul. Przy Dworcu na odcinku od ul. Towarowej do wjazdu PKS na odcinku 500 mb

 • Przetarg nieograniczony - PN/014/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego w Gostyniu

 • Przetarg nieograniczony - PN/013/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Remont nawierzchni placu przed Górą Zamkową od strony kartodromu

 • Przetarg nieograniczony - PN/012/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem

 • Przetarg nieograniczony - PN/011/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty: 6.244.687 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

 • Przetarg nieograniczony - PN/010/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni od ul.Helsztyńskiego do pl. K. Marcinkowskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/009/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę al. Kasyna Gostyńskiego; (od ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich do ul. Sportowej)

 • Przetarg nieograniczony - LE/008/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste na terenie gminy Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/007/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa remizy OSP w Goli

 • Przetarg nieograniczony - PN/006/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Gostyń: Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem, wymianą opierzeń i rynien oraz instalacją odgromową/PM1;

  Ocieplenie i otynkowanie przpudówki/PM1;

  (roboty budowlane dot. Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu, ul. Wrocławska 255)

 • Przetarg nieograniczony - PN/005/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2010

 • Przetarg nieograniczony - PN/004/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Roboty budowlane pod nazwą przebudowa ul. Nad Kanią w Gostyniu

 • Przetarg ograniczony - PO/003/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie w roku 2010 operatów szacunkowych wartości rynkowej dla nieruchomości oraz lokali mieszkalnych

 • Przetarg ograniczony - PO/002/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2010.

Ilość odsłon podstrony: 101476

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera