Nagłówek strony
 
   

Zamówienia publiczne z ogłoszeniem

Informacje o przetargach nieograniczonych i konkursach.

Informujemy że od dnia 23.07.2007r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń umieszczone będą w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkursy

http://bip.gostyn.pl/Organizacje-pozarzadowe/Konkursy

 • Przetarg nieograniczony - PN/09/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/08/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach - II etap

 • Przetarg nieograniczony - PN/07/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - etap I

 • Przetarg nieograniczony - PN/06/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Remont drogi w miejscowości Gola

 • Przetarg nieograniczony - PN/05/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu

 • Przetarg nieograniczony - PN/04/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. W. Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Z. Psarskiego

 • Przetarg nieograniczony - PN/03/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2015

 • Przetarg nieograniczony - PN/02/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej

 • Przetarg nieograniczony - PN/01/2015

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem

 • Przetarg nieograniczony - PN/25/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Zimowe mechaniczne utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/24/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń

 • Przetarg nieograniczony - PN/23/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa systemu monitoringu wizyjnego - I etap

 • Przetarg nieograniczony - PN/22/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielenie Gminie Gostyń kredytu długoterminowego do kwoty 3 070 615 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

 • Przetarg nieograniczony - PN/21/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach - I etap

 • Przetarg nieograniczony - PN/20/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa części ul. J.Słowackiego i A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym

 • Przetarg nieograniczony - PN/19/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli

 • Przetarg nieograniczony - PN/18/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa ul. Brzoskwiniowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/17/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej

 • Przetarg nieograniczony - PN/16/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemysłowej w Czachorowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/15/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej

 • Przetarg nieograniczony - PN/14/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Przebudowa drogi w Siemowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/13/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/12/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Remont świetlicy wraz z rozbudową w Siemowie

 • Przetarg nieograniczony - PN/11/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Dostawa energii elektrycznej dla Gostyńskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

 • Przetarg nieograniczony - PN/10/2014

  Przedmiot zamówienia:

  Remont świetlicy wraz z rozbudową w Siemowie

Ilość odsłon podstrony: 101267

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera