Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Niepełnosprawni

Niepołnosprawni

Informacje dla osób niesłyszących

Uprzejmie informujemy, iż od 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa nałożyła na Urząd obowiązek zapewnienia między innymi możliwości porozumiewania się osobom mającym trwałe lub przejściowe trudności w komunikowaniu się. Osoby niesłyszące, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gostyniu mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu lub tłumacza.

Pracownicy Urzędu do kontaktu z osobami niesłyszącymi:

Ilona Łuczak

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: iluczak@um.gostyn.pl

Katarzyna Gubańska

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 11
Tel. +48 65 575 21 70
e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl

Joanna Rączkiewicz

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: jraczkiewicz@um.gostyn.pl

Katarzyna Karolczak

Stanowisko ds. obsługi kancelarii i rady miejskiej
Siedziba: Rynek 2, pok. nr 10
tel. +48 65 575 21 49
e-mail: kkarolczak@um.gostyn.pl

W związku z tym należy ten fakt zgłosić co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu. Wypełniony formularz należy dostarczyć na adres urzędu lub na adres mail um@gostyn.pl. Można również dokonać zgłoszenia telefonicznie poprzez osobę, która pomaga Panu/ Pani w komunikowaniu się, pod nr telefonu 65 575 21 10.

Uwaga: Jeśli Pan/ Pani chce skorzystać bezpłatnie ze świadczenia tłumacza PJM, SJM, SKOGN proszony/ a jest zabrać ze sobą orzeczenie :

  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny),

lub

  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

lub

  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Ilość odsłon podstrony: 1361

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera