Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Komórki organizacyjne : Wydział Gospodarki Nierucho...

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt

Justyna Sarbinowska

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 10
Tel. +48 65 575 21 20
e-mail: jsarbinowska@um.gostyn.pl

Dorota Kusik

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 10
Tel. +48 65 575 21 75
e-mail: dkusik@um.gostyn.pl

Joanna Rączkiewicz

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 3
Tel. +48 65 575 21 16
e-mail: jraczkiewicz@um.gostyn.pl

Danuta Zbieralska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 3
Tel. +48 65 575 21 17
e-mail: dzbieralska@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi sprawy z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy, a w szczególności:

 1. ewidencjonowania nieruchomości,
 2. zapewniania wyceny tych nieruchomości,
 3. sporządzania planu wykorzystania zasobu,
 4. zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. nabywania nieruchomości do zasobu Gminy: w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste, w drodze zamiany lub darowizny, wskutek zrzeczenia się, w drodze komunalizacji, na podstawie innych tytułów prawnych,
 6. zbywania nieruchomości: sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste, wnoszenia w formie aportu do spółek,
 7. oddawania nieruchomości w użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, najem i dzierżawę,
 8. obciążania nieruchomości gminnych,
 9. naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
 10. podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, dotyczącym nieruchomości gminnych,
 11. podziału i rozgraniczenia nieruchomości oraz scalania gruntów,
 12. naliczania opłat adiacenckich,
 13. obsługi komisji inwentaryzacyjnej,
 14. dokonywania opisu mienia komunalnego.

Upoważnienia

Justyna Sarbinowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wychodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości,
  • w zakresie ewidencji wydanych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • w zakresie ewidencji najemców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • w zakresie ewidencji użyczających grunty gminne,
  • w zakresie ewidencji nabywców nieruchomości gminnych,
  • w zakresie ewidencji nabyć do zasobu gminnego.
 2. Do potwierdzenia ostateczności decyzji administracyjnych w zakresie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podziału nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości i opłat adiacenckich.
 3. Do wydania decyzji administracyjnych w zakresie:
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • podziału nieruchomości,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • opłat adiacenckich.
 4. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 5. Do podpisywania wypowiedzeń wysokości opłaty rocznej za grunty oddane w użytkowanie wieczyste
 6. Do podpisywania decyzji o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości gminnych, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz do potwierdzania ostateczności decyzji

Dorota Kusik

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wychodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości,
  • w zakresie ewidencji wydanych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • w zakresie ewidencji najemców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • w zakresie ewidencji użyczających grunty gminne,
  • w zakresie ewidencji nabywców nieruchomości gminnych,
  • w zakresie ewidencji nabyć do zasobu gminnego.
 2. Do potwierdzania ostateczności decyzji administracyjnych w zakresie:
  • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • podziałów nieruchomości,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • opłat adiacenckich.

Joanna Rączkiewicz

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wychodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości,
  • w zakresie ewidencji wydanych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • w zakresie ewidencji najemców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • w zakresie ewidencji użyczających grunty gminne,
  • w zakresie ewidencji nabywców nieruchomości gminnych,
  • w zakresie ewidencji nabyć do zasobu gminnego.

Danuta Zbieralska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wychodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości,
  • w zakresie ewidencji wydanych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • w zakresie ewidencji najemców gruntów gminnych, w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów gminnych,
  • w zakresie ewidencji dzierżawców gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • w zakresie ewidencji użyczających grunty gminne, w zakresie ewidencji nabywców nieruchomości gminnych,
  • w zakresie ewidencji nabyć do zasobu gminnego.
Ilość odsłon podstrony: 7456
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 15/05/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 35

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera