Nagłówek strony
 
   

Straż Miejska

Kontakt

telefon dyżurny Straży Miejskiej poza godzinami pracy 507 154 706

Andrzej Maćkowiak

Komendant Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752163

Henryk Wolniewicz

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164
e-mail: hwolniewicz@um.gostyn.pl

Andrzej Szymoniak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

Michał Lempaszak

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

Adam Waleński

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752164

Damian Koprowski

Strażnik Straży Miejskiej
siedziba: Rynek 2, pok. nr 9
Tel. +48 65 5752163

Kompetencje

Komenda Straży Miejskiej wykonuje zadania w zakresie:

 1. ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych,
 3. zabezpieczenia miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń do momentu przybycia właściwych służb,
 4. współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku publicznego,
 5. doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w okolicznościach zagrożenia,
 6. informowania społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
 7. konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych, dla potrzeb Gminy.

Upoważnienia

Andrzej Maćkowiak:

 1. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 4. Do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
 5. Do kontroli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń, okazywania umów i dowodów płacenia za wykonane usługi wywozu i usuwania odpadów komunalnych lub dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
 6. Do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Gostynia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Henryk Wolniewicz

 1. Do pełnienia obowiązków pod nieobecność komendanta Straży Miejskiej.
 2. Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
 4. Do kontroli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń, okazywania umów i dowodów płacenia za wykonane usługi wywozu i usuwania odpadów komunalnych lub dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
 5. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 6. Do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Gostynia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Andrzej Szymoniak

 1. Do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
 2. Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Do kontroli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń, okazywania umów i dowodów płacenia za wykonane usługi wywozu i usuwania odpadów komunalnych lub dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
 4. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 5. Do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Gostynia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Michał Lempaszak

 1. Do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
 2. Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Do kontroli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń, okazywania umów i dowodów płacenia za wykonane usługi wywozu i usuwania odpadów komunalnych lub dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
 4. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 5. Do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Gostynia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Damian Koprowski

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 2. Do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 3. Do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
 4. Do kontroli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Gostyń, okazywania umów i dowodów płacenia za wykonane usługi wywozu i usuwania odpadów komunalnych lub dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
 5. Do kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Gostynia w stosunku do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Ilość odsłon podstrony: 6303
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 19/08/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 28

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera