Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Komórki organizacyjne : Biuro Kontroli i Audytu Wew...

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontakt

Barbara Wichtowska (1/4 etatu)

Audytor wewnętrzny
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752165
e-mail: bwichtowska@um.gostyn.pl

Piotr Rajewski

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Siedziba: ul. Rynek 2
Tel. +48 65 5752143
e-mail: prajewski@um.gostyn.pl

Kompetencje

Audytor wewnętrzny prowadzi sprawy z zakresu:

  1. badania systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku którego kierownik jednostki otrzymuje niezależną i obiektywną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności funkcjonującego systemu kontroli zarządczej,
  2. czynności doradczych mających na celu usprawnienie działania jednostki.

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej prowadzi sprawy z zakresu:

  1. kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
  2. prowadzenia kontroli wewnętrznych w urzędzie oraz innych na podstawie upoważnienia Burmistrza

Upoważnienia

Barbara Wichtowska

  1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności (wgląd i korzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  2. Do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz jednostkach podległych Radzie Miejskiej,
  3. Do przeprowadzania audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego.

Piotr Rajewski

  1. Do przetwarzania danych osobowych,
  2. Do prowadzonych kontroli.
  3. Do wykonywania czynności audytowych pod nadzorem audytora wewnętrznego
Ilość odsłon podstrony: 3567
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 11/04/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 12

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera