Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Kierownictwo : Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Elżbieta Palka

Informacje teleadresowe

Rynek 2, 63-800 Gostyń, pokój 10
tel. +48 65 5752150, +48 65 5752151
e-mail: epalka@um.gostyn.pl

Przyjmuje interesantów

Poprzez sekretariat.

Kompetencje

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza oraz Sekretarza.
 2. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1. Wydziałem Spraw Obywatelskich,
  2. Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych,
  3. Wydziałem Rozwoju i Inwestycji.
 3. Podejmowanie decyzji w zakresie podległych komórek organizacyjnych.
 4. Współdziałanie z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania.
 5. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Upoważnienia

 1. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym upoważnienie do:
  1. delegowania pracowników na wyjazdy służbowe poza teren gminy,
  2. zatwierdzania faktur Vat i rachunków,
  3. podpisywania czeków i rachunków.
 2. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 3. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym upoważnienie do podpisywania umów w imieniu gminy w zakresie realizacji zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydział Rozwoju i Inwestycji.
 4. Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pełnomocnictwo udzielone aktem notarialnym.
Ilość odsłon podstrony: 3333
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 29/12/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 19

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera