Nagłówek strony
 
   

Skarbnik Gminy

Hanna Marcinkowska

Informacje teleadresowe

Rynek 2, 63-800 Gostyń
tel. +48 65 5752160
e-mail: hmarcinkowska@um.gostyn.pl

Kompetencje

Do zadań Skarbnika należy:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.
 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 4. Współdziałanie w opracowaniu budżetu.
 5. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.
 6. Zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Finansowym.
 7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Upoważnienia

 1. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie:
  - wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - odpisów oraz przypisów łącznego zobowiązania pieniężnego,
  - odroczeń terminów płatności, umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych,
  - wystawiania tytułów egzekucyjnych,
  - wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  - przypisów i odpisów ww. podatków,
  - wydawanie zaświadczeń.
 2. Upoważnienie do przetwarzania danych w systemie informatycznym w zakresie:
  - ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  - ewidencji podatków i opłat lokalnych
  - ewidencji podatku rolnego i leśnego
  - ewidencji gruntów
  - ewidencji działalności gospodarczej
  - ewidencji pracowników,
  - ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.
Ilość odsłon podstrony: 2879
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 29/12/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera