Nagłówek strony
 
   

Sekretarz Gminy

Renata Ignasiak

Informacje teleadresowe

Rynek 2, 63-800 Gostyń
tel. +48 65 5752147
adres e-mail: rignasiak@um.gostyn.pl

Kompetencje

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Organizacyjnym,
 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania stanowisk pracy,
 4. opracowywanie kart stanowisk pracy dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,
 5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. prowadzenie spraw związanych z planowaniem pracy i kontrolą wewnętrzną w urzędzie,
 7. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów, referendów i spisów,
 8. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 9. nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
 10. nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 11. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 12. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Upoważnienia

 1. do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
 2. do prowadzenia spraw z zakresu: delegowania pracowników na wyjazdy służbowe na obszarze kraju, zatwierdzania faktur VAT i rachunków oraz do podpisywania czeków i przelewów,
 3. do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy,
 4. do podpisywania w imieniu Burmistrza dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 5. do podpisywania zawartych polis ubezpieczeniowych majątku gminy Gostyń,
 6. do podpisywania dokumentów z zakresu administrowania obiektem ratusza,
 7. do przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Gostynia.
Ilość odsłon podstrony: 3504
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 30/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 17

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera