Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: V/39/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/276/12 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie uchwalenia zmiany statutu sołectwa Brzezie
 • Uchwała nr: V/38/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/275/12 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia dwóch jednostek pomocniczych – sołectwa Ostrowo i sołectwa Bogusławki oraz uchwalenia ich statutów
 • Uchwała nr: V/37/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zorganizowanie plenerowej imprezy "Konie i powozy" w 2015 roku
 • Uchwała nr: V/36/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej - szpital w Gostyniu,
  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała nr: IV/35/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2015
 • Uchwała nr: IV/34/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia dziennej opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych i socjalnych osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu
 • Uchwała nr: IV/33/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gostyń na lata 2015-2020
 • Uchwała nr: IV/32/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z parku przy Placu Karola Marcinkowskiego w Gostyniu
 • Uchwała nr: IV/31/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej dla sporządzania spisu mienia komunalnego
 • Uchwała nr: IV/30/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
 • Uchwała nr: IV/29/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na os. Słonecznym
 • Uchwała nr: IV/28/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na os. Słonecznym
 • Uchwała nr: IV/27/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń
 • Uchwała nr: IV/26/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń
 • Uchwała nr: IV/25/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r.
 • Uchwała nr: IV/24/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: ustalenia terminów wyborów sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli
 • Uchwała nr: IV/23/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: przedstawiciela Rady Miejskiej w Gostyniu do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: IV/22/2015

  z dnia: 29/01/2015
  w sprawie: objęcia udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
 • Uchwała nr: III/21/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 r.
 • Uchwała nr: III/20/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015 – 2023
 • Uchwała nr: III/19/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
 • Uchwała nr: III/18/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr: III/17/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: III/16/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: III/15/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego
Ilość odsłon podstrony: 19174

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera