Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: XXXVII/552/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVII/551/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVII/550/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVII/549/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVII/548/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVII/547/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Ostrowie
 • Uchwała nr: XXXVII/546/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie
 • Uchwała nr: XXXVII/545/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVII/544/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 • Uchwała nr: XXXVII/543/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu przy ulicy Stanisława Helsztyńskiego 8
 • Uchwała nr: XXXVII/542/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bpa w Starym Gostyniu na wykonanie robót budowlanych w Kościele Parafialnym
 • Uchwała nr: XXXVII/541/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie robót budowlanych w Kościele Farnym w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVII/540/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr: XXXVII/539/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: XXXVII/538/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XXXVII/537/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krobia na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie w 2014 roku
 • Uchwała nr: XXXVII/536/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zorganizowanie plenerowej imprezy „Konie i powozy” w 2014 roku
 • Uchwała nr: XXXVII/535/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń
 • Uchwała nr: XXXVI/534/2014

  z dnia: 28/03/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XXXVI/533/2014

  z dnia: 28/03/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 • Uchwała nr: XXXVI/532/2014

  z dnia: 28/03/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: XXXVI/531/2014

  z dnia: 28/03/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XXXV/530/2014

  z dnia: 07/03/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: XXXV/529/2014

  z dnia: 07/03/2014
  w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Gostyniu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Uchwała nr: XXXV/528/2014

  z dnia: 07/03/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwały w sprawach: podziału sołectwa Ostrowo i utworzenia dwóch jednostek pomocniczych – sołectwa Ostrowo i sołectwa Bogusławki oraz uchwalenia ich statutów, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Brzezie, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Czajkowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Czachorowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Daleszyn, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Dalabuszki, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Dusina, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Gola, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Kosowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Kunowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Krajewice, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Osowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Siemowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Stężyca, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Sikorzyn, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Stary Gostyń, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Szczodrochowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Stankowo, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Tworzymirki, uchwalenia zmiany statutu sołectwa Ziółkowo, utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia i uchwalenia jej statutu, uchwalenia zmiany statutu Osiedla Konstytucji 3 Maja, uchwalenia zmiany statutu Osiedla Pożegowo
Ilość odsłon podstrony: 19176

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera