Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: XXXVIII/577/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Gostyń
 • Uchwała nr: XXXVIII/576/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 49
 • Uchwała nr: XXXVIII/575/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Mikołajczyka
 • Uchwała nr: XXXVIII/574/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II
 • Uchwała nr: XXXVIII/573/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II
 • Uchwała nr: XXXVIII/572/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: XXXVIII/571/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: stałego zakazu sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Uchwała nr: XXXVIII/570/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XXXVIII/569/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Gostynia z tytułu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2013
 • Uchwała nr: XXXVIII/568/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2013 r.
 • Uchwała nr: XXXVIII/567/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVIII/566/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVIII/565/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVIII/564/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
 • Uchwała nr: XXXVIII/563/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Gostyń w ramach pomocy de minimis
 • Uchwała nr: XXXVIII/562/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy gospodarczej w Czachorowie
 • Uchwała nr: XXXVII/561/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gostyń na lata 2014 - 2020
 • Uchwała nr: XXXVII/560/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/352/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2013 – 2017
 • Uchwała nr: XXXVII/559/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gostynia do pokrycia udziałów Gminy Gostyń w zaciągnięciu kredytu do kwoty 30 000,00 zł związanego z remontem dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bojanowskiego 23 w Gostyniu
 • Uchwała nr: XXXVII/558/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia magazynowego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr 2596/2 w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107
 • Uchwała nr: XXXVII/557/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, garażu usytuowanego na działce nr 2167/1 w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 244
 • Uchwała nr: XXXVII/556/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr 1112/21 w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1
 • Uchwała nr: XXXVII/555/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr 213/4 w Goli 15
 • Uchwała nr: XXXVII/554/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 213/4 położonej w Goli 15
 • Uchwała nr: XXXVII/553/2014

  z dnia: 09/05/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 929/6 w Gostyniu ul. Bojanowskiego 23
Ilość odsłon podstrony: 19175

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera