Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: XLI/602/2014

  z dnia: 24/11/2014
  w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gostyń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 • Uchwała nr: XLI/601/2014

  z dnia: 24/11/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: XLI/600/2014

  z dnia: 24/11/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XLI/599/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXVIII/564/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji
 • Uchwała nr: XLI/598/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uchwała nr: XLI/597/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
 • Uchwała nr: XLI/596/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XL/595/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: XL/594/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXX/453/13 z dnia 27 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: XL/593/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Gostyniu, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Uchwała nr: XL/592/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gostyń od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015, położonych w granicach administracyjnych gminy
 • Uchwała nr: XL/591/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej
 • Uchwała nr: XL/590/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XL/589/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: XL/588/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu
 • Uchwała nr: XL/587/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piaski
 • Uchwała nr: XL/586/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: XL/585/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: XL/584/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XL/583/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o.
 • Uchwała nr: XL/582/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego
 • Uchwała nr: XL/581/2014

  z dnia: 05/09/2014
  w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju strefy gospodarczej na terenie gminy Gostyń
 • Uchwała nr: XXXIX/580/2014

  z dnia: 18/07/2014
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023
 • Uchwała nr: XXXIX/579/2014

  z dnia: 18/07/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: XXXVIII/578/2014

  z dnia: 30/06/2014
  w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gostyń
Ilość odsłon podstrony: 19176

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera