Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: VI/89/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: przystąpienia Gminy Gostyń do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pępowie
 • Uchwała nr: VI/88/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: VI/87/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
 • Uchwała nr: VI/86/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: ustalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie lub administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 • Uchwała nr: VI/85/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXVI/330/09 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenie sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłaty
 • Uchwała nr: VI/84/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu na zapleczu ul. Jana Pawła II
 • Uchwała nr: VI/83/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości
 • Uchwała nr: VI/82/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości
 • Uchwała nr: VI/81/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwała nr: VI/80/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. dla Powiatu Gostyńskiego
 • Uchwała nr: VI/79/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • Uchwała nr: VI/78/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2015 - 2023
 • Uchwała nr: VI/77/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r.
 • Uchwała nr: VI/76/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krobia na zorganizowanie Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie w 2015 roku
 • Uchwała nr: VI/75/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • Uchwała nr: VI/74/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu
 • Uchwała nr: VI/73/2015

  z dnia: 23/04/2015
  w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Goli
 • Uchwała nr: V/72/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: likwidacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu
 • Uchwała nr: V/71/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2013 – 2017
 • Uchwała nr: V/70/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gostyń
 • Uchwała nr: V/69/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na 2015 r.
 • Uchwała nr: V/68/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części działki nr 929/6 w Gostyniu ul. Bojanowskiego 23
 • Uchwała nr: V/67/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń
 • Uchwała nr: V/66/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności do nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyniu przy ul. Poznańskiej
 • Uchwała nr: V/65/2015

  z dnia: 12/03/2015
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
Ilość odsłon podstrony: 19065

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera