Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy
 2. Ignasiak Renata - Sekretarz Gminy
 3. Palka Elżbieta - Zastępca Burmistrza Gostynia
 4. Marcinkowska Hanna - Skarbnik Gminy
 5. Kulak Jerzy - Burmistrz Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 2. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 3. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 4. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 5. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów
 6. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 7. Sarbinowska Justyna - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 8. Konieczny Mariusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
 9. Grzemska Honorata - Zastępca Kierownika MGOPS w Gostyniu
 10. Osiecka Małgorzata - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 11. Skorupska Violetta - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy MGOPS w Gostyniu

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Smektała Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 2. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 3. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 4. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 5. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu
 6. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie
 7. Sokołowska Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 8. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 9. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 10. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 11. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 12. Wesołowska Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 13. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 14. Skrzypek Jolanta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
 15. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 16. Czub Robert - Dyrektor Muzeum w Gostyniu
 17. Kordus Zbigniew - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 18. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 19. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 20. Krawiec Marcin - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
 21. Hoska - Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 22. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu
 2. Pogorzelski Jerzy - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 3. Szymański Dariusz - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Andrzejewski Hieronim - Radny Rady Miejskiej
 2. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 3. Bielka Monika - Radna Rady Miejskiej
 4. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 5. Czajka Maciej - Radny Rady Miejskiej
 6. Dorsz Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 7. Dworczak Leszek - Radny Rady Miejskiej
 8. Gorynia Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 9. Hejnowicz Krystyna - Radna Rady Miejskiej
 10. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej
 11. Listwoń Michał - Radny Rady Miejskiej
 12. Muszyńska Elżbieta - Radna Rady Miejskiej
 13. Piotrowiak Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 14. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej
 15. Rajewski Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej
 16. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 17. Skibicki Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 18. Skorupski Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 19. Śląska Elżbieta - Radna Rady Miejskiej
 20. Żywicki Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 21. Woźniakowski Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 2654

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera