Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Kulak Jerzy - Burmistrz Gostynia
 2. Marcinkowska Hanna - Skarbnik Gminy
 3. Ignasiak Renata - Sekretarz Gminy
 4. Palka Elżbieta - Zastępca Burmistrza Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 2. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 3. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 4. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów
 5. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 6. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 7. Sarbinowska Justyna - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 8. Konieczny Mariusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
 9. Grzemska Honorata - Zastępca Kierownika MGOPS w Gostyniu
 10. Osiecka Małgorzata - Kierownik Sekcji Świadzczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 11. Skorupska Violetta - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy MGOPS w Gostyniu

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 2. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie
 3. Sokołowska Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 4. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 5. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 6. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 7. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 8. Czub Robert - Dyrektor Muzeum w Gostyniu
 9. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 10. Kordus Zbigniew - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 11. Klonowska Tesresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 12. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 13. Krawiec Marcin - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
 14. Hoska - Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 15. Wesołowska Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 16. Skrzypek Jolanta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
 17. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 18. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 19. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 20. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 21. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 22. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 23. Witczak Miranda - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu
 2. Pogorzelski Jerzy - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 3. Szymański Dariusz - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Woźniakowski Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Żywicki Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 3. Śląska Elżbieta - Radny Rady Miejskiej
 4. Skorupski Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 5. Skibicki Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 6. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 7. Rajewski Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej
 8. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej
 9. Muszyńska Elżbieta - Radny Rady Miejskiej
 10. Listwoń Michał - Radny Rady Miejskiej
 11. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej
 12. Hejnowicz Krystyna - Radny Rady Miejskiej
 13. Gorynia Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 14. Dworczak Leszek - Radny Rady Miejskiej
 15. Dorsz Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 16. Czajka Maciej - Radny Rady Miejskiej
 17. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 18. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej
 19. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 20. Andrzejewski Hieronim - Radny Rady Miejskiej
 21. Piotrowiak Tomasz - Radny Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 2260

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera