Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Kulak Jerzy - Burmistrz Gostynia
 2. Marcinkowska Hanna - Skarbnik Gminy
 3. Palka Elżbieta - Zastępca Burmistrza Gostynia
 4. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 2. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 3. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 4. Grzemska Honorata - Zastępca Kierownika MGOPS w Gostyniu
 5. Osiecka Małgorzata - Kierownik Sekcji Świadzczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 6. Sarbinowska Justyna - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 7. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 8. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów
 9. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 10. Skorupska Violetta - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy MGOPS w Gostyniu
 11. Konieczny Mariusz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Czub Robert - Dyrektor Muzeum w Gostyniu
 2. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 3. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 4. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 5. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 6. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 7. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 8. Witczak Miranda - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
 9. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 11. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 12. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 13. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 14. Kordus Zbigniew - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 15. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 16. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 17. Hoska - Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 18. Sokołowska Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 19. Krawiec Marcin - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
 20. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 21. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Pogorzelski Jerzy - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 2. Szymański Dariusz - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 3. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Woźniakowski Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Andrzejewski Hieronim - Radny Rady Miejskiej
 3. Skorupski Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 4. Markowski Błażej - Radny Rady Miejskiej
 5. Listwoń Michał - Radny Rady Miejskiej
 6. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej
 7. Hejnowicz Krystyna - Radny Rady Miejskiej
 8. Gorynia Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 9. Dworczak Leszek - Radny Rady Miejskiej
 10. Dorsz Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 11. Czajka Maciej - Radny Rady Miejskiej
 12. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 13. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej
 14. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 15. Żywicki Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 16. Śląska Elżbieta - Radny Rady Miejskiej
 17. Skibicki Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 18. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 19. Rajewski Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej
 20. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej
 21. Muszyńska Elżbieta - Radny Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 3099

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera