Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Burkiewicz Łukasz - Zastępca Burmistrza Gostynia
 2. Dworczak Leszek - Zastępca Burmistrza Gostynia
 3. Kulak Jerzy - Burmistrz Gostynia
 4. Marcinkowska Hanna - Skarbnik Gminy
 5. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy
 6. Palka Elżbieta - Zastępca Burmistrza Gostynia
 7. Woźniakowski Jerzy - Burmistrz Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 2. Grzemska Honorata - Zastępca Kierownika MGOPS w Gostyniu
 3. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 4. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 5. Konieczny Mariusz - Naczelnik Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 6. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 7. Osiecka Małgorzata - Kierownik Sekcji Świadzczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 8. Rozwora Dagmara - Starszy Inspektor d/s Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 9. Sarbinowska Justyna - Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 10. Skorupska Violetta - Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych MGOPS w Gostyniu
 11. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 12. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 2. Czub Robert - Kierownik Muzeum w Gostyniu
 3. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 4. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 5. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 6. Hoska - Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 7. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 8. Huebner Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 9. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 10. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 11. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie
 12. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 13. Kordus Zbigniew - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 14. Krawiec Marcin - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
 15. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 16. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 17. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 18. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 19. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 20. Sokołowska Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 21. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 22. Witczak Miranda - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu
 2. Pogorzelski Jerzy - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 3. Szymański Dariusz - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Andrzejewski Hieronim - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 2. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 3. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 4. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 5. Cichowski Marek - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 6. Czajka Maciej - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 7. Dolczewski Aleksander - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 8. Dorsz Andrzej - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 9. Dworczak Leszek - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 10. Dworczak Piotr - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 11. Gorynia Grzegorz - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 12. Gronowski Ryszard - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 13. Grześkowiak Zenon - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 14. Hejnowicz Krystyna - Radna Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 15. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 16. Juskowiak Konrad - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 17. Kamiński Zdzisław - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 18. Kołak Henryk - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 19. Kruk Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 20. Kulak Jerzy - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 21. Listwoń Michał - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 22. Maćkowiak Mirosław - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 23. Markowski Błażej - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 24. Muszyńska Elżbieta - Radna Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 25. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 26. Rajewski Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 27. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, 2010 - 2014
 28. Saczko Stanisław - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 29. Skibicki Tomasz - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 30. Skorupka Hanna - Radny Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010
 31. Skorupski Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2006 - 2010, Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 32. Śląska Elżbieta - Radna Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 33. Woźniakowski Jerzy - Przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
 34. Żywicki Mirosław - Radny Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014
Ilość odsłon podstrony: 2883

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera