Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Burkiewicz Łukasz - Zastępca Burmistrza Gostynia
 2. Dworczak Leszek - Zastępca Burmistrza Gostynia
 3. Marcinkowska Hanna - Skarbnik gminy
 4. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy
 5. Woźniakowski Jerzy - Burmistrz Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Grzemska Honorata - Zastępca Kierownika MGOPS w Gostyniu
 2. Osiecka Małgorzata - Kierownik Sekcji Świadzczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 3. Rozwora Dagmara - Starszy Inspektor d/s Dodatków Mieszkaniowych MGOPS w Gostyniu
 4. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 5. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 6. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 7. Konieczny Mariusz - Naczelnik Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 8. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów
 9. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 10. Sarbinowska Justyna - Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 11. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Witczak Miranda - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
 2. Kordus Zbigniew - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 3. Wabiński Jan - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 4. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. Poświatowski Artur - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu
 6. Rajewski Piotr - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 7. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 8. Czub Robert - Kierownik Muzeum w Gostyniu
 9. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 10. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 11. Hoska-Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 12. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 13. Huebner Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 14. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 15. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 16. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie
 17. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 18. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 19. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 20. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 21. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 22. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 23. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Adamski Mariusz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 2. Pogorzelski Jerzy - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 3. Leśniarek Mirosława - Główny Księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.
 4. Szymański Dariusz - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 5. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Skorupski Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 3. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej
 4. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 5. Cichowski Marek - Radny Rady Miejskiej
 6. Dolczewski Aleksander - Radny Rady Miejskiej
 7. Dworczak Piotr - Radny Rady Miejskiej
 8. Gronowski Ryszard - Radny Rady Miejskiej
 9. Grześkowiak Zenon - Radny Rady Miejskiej
 10. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej
 11. Juskowiak Konrad - Radny Rady Miejskiej
 12. Kamiński Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
 13. Kołak Henryk - Radny Rady Miejskiej
 14. Kruk Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej
 15. Kulak Jerzy - Radny Rady Miejskiej
 16. Maćkowiak Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 17. Markowski Błażej - Radny Rady Miejskiej
 18. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej
 19. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 20. Saczko Stanisław - Radny Rady Miejskiej
 21. Skorupka Hanna - Radny Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 3678

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera