Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2006

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Burkiewicz Łukasz - Zastępca Burmistrza Gostynia
 2. Dworczak Leszek - Zastępca Burmistrza Gostynia
 3. Marcinkowska Hanna - Skarbnik gminy
 4. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy
 5. Woźniakowski Jerzy - Burmistrz Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Dojcz Łukasz - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 2. Dziubałka Maria - Inspektor
 3. Hołoga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 4. Jakuszak Róża - Główny księgowy
 5. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 6. Rozwora Leszek - Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 7. Sarbinowska Justyna - Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 8. Skorzybót Grażyna - Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Sobkowiak Roman - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 10. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 2. Czub Robert - Kierownik Muzeum w Gostyniu
 3. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 4. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 5. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 6. Hoska Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 7. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 8. Huebner Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie
 9. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 10. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. F. Olejniczaka w Gostyniu
 11. Kasprzak Artur - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Kunowie
 12. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 13. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 14. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 15. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 16. Piotrowicz Ewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 17. Rajewski Eugeniusz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 18. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 19. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 20. Wabińska Danuta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
 21. Wabiński Jan - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Adamski Mariusz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 2. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu
 3. Leśniarek Mirosława - Główny Księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Barton Tomasz - Radny Rady Miejskiej
 2. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej
 3. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 4. Cichowski Marek - Radny Rady Miejskiej
 5. Dolczewski Aleksander - Radny Rady Miejskiej
 6. Dworczak Piotr - Radny Rady Miejskiej
 7. Gronowski Ryszard - Radny Rady Miejskiej
 8. Grześkowiak Zenon - Radny Rady Miejskiej
 9. Jackowiak Mikołaj - Radny Rady Miejskiej
 10. Juskowiak Konrad - Radny Rady Miejskiej
 11. Kamiński Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
 12. Kołak Henryk - Radny Rady Miejskiej
 13. Kruk Eugeniusz - Radny Rady Miejskiej
 14. Kulak Jerzy - Radny Rady Miejskiej
 15. Maćkowiak Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 16. Markowski Błażej - Radny Rady Miejskiej
 17. Radojewski Piotr - Radny Rady Miejskiej
 18. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 19. Saczko Stanisław - Radny Rady Miejskiej
 20. Skorupka Hanna - Radny Rady Miejskiej
 21. Skorupski Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 3176

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera