Nagłówek strony
 
   

Oświadczenia majątkowe za rok 2004

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

 1. Burkiewicz Łukasz - Zastępca Burmistrza Gostynia
 2. Jakuszak Róża - Skarbnik Gminy
 3. Marcinkowski Robert - Sekretarz Gminy
 4. Pospieszyński Andrzej - Zastępca Burmistrza Gostynia
 5. Woźniakowski Jerzy - Burmistrz Gostynia

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

 1. Dojcz Łukasz - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
 2. Dworczak Leszek - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
 3. Dziubałka Maria - Inspektor ds. działalności gospodarczej
 4. Hołga Dorota - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 5. Kretkowski Maciej - Naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej
 6. Nawrocka Donata - Inspektor do spraw ochrony środowiska
 7. Przewoźna Krystyna - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
 8. Rozwora Leszek - Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa
 9. Rysz Danuta - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 10. Skorzybót Grażyna - Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 11. Łoniewska Małgorzata - Kierownik Referatu Dochodów

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

 1. Albert Iwona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzynie
 2. Biniakiewicz Henryka - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gostyniu
 3. Czabajski Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie
 4. Czajka Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie
 5. Czub Robert - Kierownik Muzeum w Gostyniu
 6. Dudek Irena - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
 7. Gerowska Jolanta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goli
 8. Gerowski Józef - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu
 9. Hoska-Kaczmarek Sabina - Dyrektor Gostyńskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 10. Hübner Paweł - Dyrektor Biblioteki publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu
 11. Huebner Leszek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemowie
 12. Jankowski Adam - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu
 13. Juskowiak Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 14. Kaczmarek Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu
 15. Kasprowiak Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gostyniu
 16. Klonowska Teresa - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 17. Malińska Grażyna - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu
 18. Małecka Bogusława - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu
 19. Minta Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu
 20. Rajewski Eugeniusz - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 21. Sadowski Waldemar - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gostyniu
 22. Smektała Marek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu
 23. Trybuś Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu
 24. Wabińska Danuta - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu
 25. Wabiński Jan - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną

 1. Adamski Mariusz - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu sp. z o.o.
 2. Busz Bernard - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Gostyniu
 3. Leśniarek Mirosława - Główny Księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.

Radni Rady Miejskiej w Gostyniu

 1. Andrzejewski Hieronim - Radny Rady Miejskiej
 2. Bielka Monika - Radny Rady Miejskiej
 3. Borowski Zbigniew - Radny Rady Miejskiej
 4. Ciążyńska Danuta - Radny Rady Miejskiej
 5. Cichowski Marek - Radny Rady Miejskiej
 6. Dolczewski Aleksander - Radny Rady Miejskiej
 7. Gorynia Grzegorz - Radny Rady Miejskiej
 8. Gronowski Ryszard - Radny Rady Miejskiej
 9. Grześkowiak Zenon - Radny Rady Miejskiej
 10. Jankowski Leszek - Radny Rady Miejskiej
 11. Juskowiak Konrad - Radny Rady Miejskiej
 12. Kamiński Zdzisław - Radny Rady Miejskiej
 13. Kurnatowski Olgierd - Radny Rady Miejskiej
 14. Marcinkowski Robert - Radny Rady Miejskiej
 15. Markowski Błażej - Radny Rady Miejskiej
 16. Niedzielski Mirosław - Radny Rady Miejskiej
 17. Orłowski Ludwik - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 18. Polowczyk Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 19. Radojewski Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej
 20. Rogala Andrzej - Radny Rady Miejskiej
 21. Skorupski Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 22. Żywicki Mirosław - Radny Rady Miejskiej
Ilość odsłon podstrony: 4561

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera