Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Organizacje pozarządowe / ZOZ : Oferty - pozakonkursowy try...

Oferty - pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura „małych grantów”, której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Gostynia, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.


 • (232,20 kB)

  Oferta

  "Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - wyjazd na turnus rehabilitacyjny"


 • (285,91 kB)

  Oferta

  "Sport na piątkę z plusem"


 • (322,31 kB)

  Oferta

  "Integracja emerytów i rencistów - rozwój kulturalny środowiska"


 • (151,27 kB)

  Oferta

  "III Wyprawa Wezenborga - Daugmale Łotwa 2012"


 • (328,02 kB)

  Oferta

  "Rehabilitacja za pomocą aparatu do drenażu limfatycznego oraz edukacja w zakresie obrzęku limfatycznego"


 • (385,32 kB)

  Oferta

  "Integracja młodzieży poprzez sport"


 • (94,07 kB)

  Oferta

  "Zawody kolarskie w Gostyniu"


 • (310,99 kB)

  Oferta

  "Sport na piątkę"


 • (402,38 kB)

  Oferta

  "Gostyńskie kolędowanie"


 • (316,65 kB)

  Oferta

  "Gostyń kibicuje Lechowi


 • (94,34 kB)

  Oferta

  "Wsiadam na rower"


 • (318,41 kB)

  Oferta

  "Motoserce - krew darem życia"


 • (313,78 kB)

  Oferta

  Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. nie powtórzmy błędów historii! - kontynuacja projektu


 • (314,26 kB)

  Oferta

  Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. nie powtórzmy błędów historii!


 • (465,09 kB)

  Oferta

  Gostyńska gra miejska - Gostyń 1667


 • (187,33 kB)

  Oferta

  Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego


 • (337,95 kB)

  Oferta

  Aktywizacja społeczna środowiska emerytów i rencistów


 • (212,26 kB)

  Oferta

  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń


 • (286,30 kB)

  Oferta

  Realizacja zadania publicznego "Promocja gminy poprzez sport"

Ilość odsłon podstrony: 4672

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera