Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Organizacje pozarządowe / ZOZ : Oferty - pozakonkursowy try...

Oferty - pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura „małych grantów”, której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzowym.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Gostynia, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Ilość odsłon podstrony: 4641

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera