Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/170/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia – promowanie honorowego krwiodawstwa

 • Konkurs - K/169/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – sportowe soboty

 • Konkurs - K/168/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/167/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - integracja emerytów, rencistów i inwalidów

 • Konkurs - K/166/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/165/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja zlotu grup rekonstrukcji historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych

 • Konkurs - K/164/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie stacji socjalnej.

 • Konkurs - K/163/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/162/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprezy z końmi.

 • Konkurs - K/161/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 • Konkurs - K/160/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kulturalne niedziele.

 • Konkurs - K/159/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności.

 • Konkurs - K/158/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka i krajoznawstwo

 • Konkurs - K/157/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Przeprowadzenie profilaktycznego festynu rodzinnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

 • Konkurs - K/156/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Wypoczynek dzieci i młodzieży

 • Konkurs - K/155/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Upowszechnianie kultury fizycznej

 • Konkurs - K/154/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura i sztuki

 • Konkurs - K/153/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Konkurs - K/152/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/151/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/150/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Konkurs - K/149/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

 • Konkurs - K/148/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Działania wspierające rozwój gospodarczy

 • Konkurs - K/147/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/146/2011

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja gminy poprzez sport

Ilość odsłon podstrony: 25813

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera