Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/12/13

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznymprowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/11/13

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/10/13

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/9/13

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Konkurs - K/8/13

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Konkurs - K/7/13

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - kulturalne niedziele

 • Konkurs - K/6/13

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Konkurs - K/5/13

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja zlotu grup rekonstrukcji historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych

 • Konkurs - K/4/13

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

 • Konkurs - K/3/13

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/2/13

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów

 • Konkurs - K/1/13

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/183/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja i udział w zawodach bokserskich

 • Konkurs - K/182/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja gminy poprzez sport

 • Konkurs - K/181/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe

 • Konkurs - K/180/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/179/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń.

 • Konkurs - K/178/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja gminy poprzez sport

 • Konkurs - K/177/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/176/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

 • Konkurs - K/175/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Działania wspierające rozwój gospodarczy

 • Konkurs - K/174/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"

 • Konkurs - K/173/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Ekologia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja „Dnia bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

 • Konkurs - K/172/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Konkurs - K/171/2012

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ilość odsłon podstrony: 25826

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera