Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/17/14

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/16/14

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja kulturalna gminy Gostyń „Noc Muzeów”

 • Konkurs - K/15/14

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy narodami

 • Konkurs - K/14/14

  Przedmiot zamówienia:

  Działania wspierające rozwój gospodarczy

 • Konkurs - K/13/14

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/12/14

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności

 • Konkurs - K/11/14

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej.

 • Konkurs - K/10/14

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/9/14

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

 • Konkurs - K/8/14

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kulturalne niedziele

 • Konkurs - K/7/14

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Konkurs - K/6/14

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

 • Konkurs - K/5/14

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów i inwalidów

 • Konkurs - K/4/14

  Przedmiot zamówienia:

  Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/3/14

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/2/14

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/1/14

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/20/13

  Przedmiot zamówienia:

  Budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe

 • Konkurs - K/19/13

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/18/13

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy narodami

 • Konkurs - K/17/13

  Przedmiot zamówienia:

  Działania wspierające rozwój gospodarczy

 • Konkurs - K/16/13

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja kulturalna gminy Gostyń „Noc Muzeów”

 • Konkurs - K/15/13

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej

 • Konkurs - K/14/13

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności

 • Konkurs - K/13/13

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

Ilość odsłon podstrony: 25830

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera