Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/095/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja warsztatów edukacyjnych dla członków chóru

 • Konkurs - K/094/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej

 • Konkurs - K/093/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie i prowadzenie Banku Żywności

 • Konkurs - K/092/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy - promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/092/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

 • Konkurs - K/091/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność wspomagająca rozwój społeczny - wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego

 • Konkurs - K/090/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja wypoczynku zimowego (w czasie ferii) dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, objętych socjotaerapią z terenu gminy Gostyń

 • Konkurs - K/089/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Rozdawania Chleba

 • Konkurs - K/088/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji w Gostyniu

 • Konkurs - K/087/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie Weekendu z Końmi

 • Konkurs - K/086/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie i prowadzenie Stacji Socjalnej

 • Konkurs - K/085/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie i prowadzenie Banku Żywności

 • Konkurs - K/084/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności

 • Konkurs - K/083/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/082/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/081/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/080/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/079/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych "Strefa militarna 2009".

 • Konkurs - K/078/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja imprez sportowo - rekreacyjno - turystycznych

 • Konkurs - K/077/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Działalnośc kulturalna, edukacyjna i wychowawcza

 • Konkurs - K/076/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2009

 • Konkurs - K/075/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjno - turystycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gostyń

 • Konkurs - K/074/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w okresie jesienno - zimowym w roku akademickim 2008/2009

 • Konkurs - K/073/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja Memoriału im. Andrzeja Twardowskiego w kręglarstwie klasycznym

 • Konkurs - K/072/2008

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja wypoczynku letniego (w czasie wakacji) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ilość odsłon podstrony: 25831

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera