Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/120/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy - wspieranie rozwoju gospodarczego

 • Konkurs - K/119/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja gminy poprzez sport

 • Konkurs - K/118/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

 • Konkurs - K/117/2010

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy - promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/116/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Zorganizowanie Majówki z Końmi

 • Konkurs - K/115/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/114/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/113/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/112/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia

 • Konkurs - K/111/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z grupy ryzyka z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/110/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie Stacji Socjalnej

 • Konkurs - K/109/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie Punktu Rozdawania Chleba

 • Konkurs - K/108/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie Banku Żywności

 • Konkurs - K/107/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych

 • Konkurs - K/106/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja imprez sportowo – rekreacyjno - turystycznych

 • Konkurs - K/105/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • Konkurs - K/104/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność kulturalna, edukacyjna i wychowawcza

 • Konkurs - K/103/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym metodą Edwina Eliasa Gordona

 • Konkurs - K/102/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja na terenie gminy Gostyń turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów z terenów wiejskich

 • Konkurs - K/101/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń z grup ryzyka

 • Konkurs - K/100/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

 • Konkurs - K/099/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność wspomagają rozwój gospodarczy - promocja lokalnej przedsiębiorczości podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą

 • Konkurs - K/098/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja gminy poprzez sport

 • Konkurs - K/097/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń

 • Konkurs - K/096/2009

  Przedmiot zamówienia:

  Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń z grup ryzyka

Ilość odsłon podstrony: 25790

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera