Nagłówek strony
 
   

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w gminie Gostyń

Archiwalne informacje dotyczące otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Gostyń znajdują się pod tym adresem.

http://bip.gostyn.pl/zamowienia_publiczne/z_ogloszeniem

 • Konkurs - K/19/15

  Przedmiot zamówienia:

  Budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe

 • Konkurs - K/18/15

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia oraz działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/17/15

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"

 • Konkurs - K/16/15

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy miedzy narodami

 • Konkurs - K/15/15

  Przedmiot zamówienia:

  Działania wspierające rozwój gospodarczy

 • Konkurs - K/14/15

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/13/15

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • Konkurs - K/12/15

  Przedmiot zamówienia:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

 • Konkurs - K/11/15

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/10/15

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/9/15

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - integracja emerytów, rencistów i inwalidów

 • Konkurs - K/8/15

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja zlotu grup rekonstrukcji historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych

 • Konkurs - K/7/15

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

 • Konkurs - K/6/15

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rozwój amatorskiego ruchu artystycznego

 • Konkurs - K/5/15

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie stacji socjalnej

 • Konkurs - K/4/15

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie banku żywności

 • Konkurs - K/3/15

  Przedmiot zamówienia:

  Działalność edukacyjna i profilaktyczna w zakresie ochrony zwierząt oraz udzielanie schronienia bezdomnym zwierzętom

 • Konkurs - K/2/15

  Przedmiot zamówienia:

  Ochrona i promocja zdrowia oraz działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Konkurs - K/1/15

  Przedmiot zamówienia:

  Promocja lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granica.

 • Konkurs - K/23/14

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  Zadanie 1

  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

  Zadanie 2

  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

 • Konkurs - K/22/14

  Przedmiot zamówienia:

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci z gminy Gostyń

 • Konkurs - K/21/14 [ uniewaĹźnione ]

  Przedmiot zamówienia:

  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

  Zadanie 1

  Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

  Zadanie 2

  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

 • Konkurs - K/20/14

  Przedmiot zamówienia:

  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja zlotu grup rekonstrukcji historycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych.

 • Konkurs - K/19/14

  Przedmiot zamówienia:

  Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami

 • Konkurs - K/18/14

  Przedmiot zamówienia:

  Budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe

Ilość odsłon podstrony: 25475

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera