Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Zajęcie pasa drogowego : Wydanie zezwolenia na zajęc...

Karta informacyjna

Sprawa

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych

Podstawa prawna

Art. 39 ust.3 Art.40 ust.1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 4, ust. 5, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych(tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481 oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych,
  2. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
  4. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty, zgodnie z Uchwałą nr XLVII/604/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gostyń, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Przemysław Przybył, tel. +48 65 5752137

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia orzeka się o przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera się opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.


Załączniki:  • (36,50 kB)

    Załącznik nr 1

    Wzór wniosku o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych

Ilość odsłon podstrony: 2163
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/02/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera