Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Zajęcie pasa drogowego : Wydanie zezwolenia na zajęc...

Karta informacyjna

Sprawa

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

Podstawa prawna

Art. 39 ust.3 Art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych(tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481 oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy,
 2. projekt reklamy w tym:
  • projekt konstrukcji z wymiarami,
  • projekt graficzny (zdjęcie),
 3. plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za umieszczenie w psie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową pobiera się opłaty, zgodnie z Uchwałą nr XLVII/604/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Gostyń, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Przemysław Przybył, tel. +48 65 5752137

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Reklama wchodząca w pas drogowy tj.: w pobocze, chodnik, jezdnię wymaga uzyskania zezwolenia.

Przy reklamach obustronnych opłata jest pobierana za obie strony tablicy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Załączniki: • (43,71 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

Ilość odsłon podstrony: 1685
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/02/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera