Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Zajęcie pasa drogowego : Uzgodnienie przyłącza w cią...

Karta informacyjna

Sprawa

Uzgodnienie przyłącza w ciągu drogi gminnej i opinia w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000 r Nr 98,poz.1071 ze zm.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego,
  2. 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego w skali 1:500

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

14 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wrocławska 256, pok. 17
Przemysław Przybył, tel. +48 65 5752137

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Załączniki:  • (40,77 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o uzgodnienie pod względem drogowym i wydanie opinii w sprawie
    planowanego zajęcia pasa drogowego

Ilość odsłon podstrony: 1692
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/02/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera