Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty

Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 2014, poz. 1628 ze zm.):

 1. od wypisu
  1. 30 zł - do 5 stron
  2. 50 zł - powyżej 5 stron
 2. od wyrysu
  1. 20 zł - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż 200 zł)

Termin odpowiedzi

7 dni (wydanie wyrysu i wypisu)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 5
Justyna Zaborowska, tel. +48 65 5752118

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego


Załączniki: • (27,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

Ilość odsłon podstrony: 2263
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 18/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera