Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku

Podstawa prawna

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Art. 217 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Opłata skarbowa – 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1628, ze zm.)

Termin odpowiedzi

7 dni (termin wydania zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4 - 5
Justyna Zaborowska, tel. +48 65 5752118

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie

Uwagi

Zaświadczenie :

  1. o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  2. o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  4. o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
  5. o kierunkach określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1754
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 19/01/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera