Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie procedury planistycznej

Podstawa prawna

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Wymagane dokumenty

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin odpowiedzi

30 dni od upływu terminu składania wniosków, określonego w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 5
Justyna Zaborowska, tel. +48 65 5752118

Tryb odwoławczy

Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w przypadku nieuwzględnienia wniosku, przysługuje złożenie uwagi.
Uwagi złożone do planu rozpatruje Burmistrz Gostynia w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Nieuwzględnione uwagi wraz z projektem planu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Gostyniu.


Załączniki:  • (103,00 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ilość odsłon podstrony: 5524
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 18/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera