Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (budynek isniejący / w trakcie budowy / prognozowany do wybudowania)

Podstawa prawna

Art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresó1)w (Dz. U. 2012 r. Nr 23,poz. 125)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin odpowiedzi

7 dni (termin wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 5
Marzena Paluszkiewicz, tel. +48 65 5752118

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego


Załączniki:  • (43,50 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Ilość odsłon podstrony: 1853
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 13/04/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera